Walk of Wisdom : Route 02

Walk of Wisdom # Route 2

มอบหนังสือ “The Book of Truth”

ใน ‘โครงการ 1+1 ไม่เท่ากับ 2’

โรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคม จังหวัดพังงา

วันพุธที่ 29 มกราคม 2563 เวลา 13.30 น. – 15.30 น.

Walk of Wisdom # Route 2

มอบหนังสือ “The Book of Truth”

ใน ‘โครงการ 1+1 ไม่เท่ากับ 2’

โรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคม
จังหวัดพังงา

วันพุธที่ 29 มกราคม 2563
เวลา 13.30 น. – 15.30 น.

ความเดิมตอนที่แล้ว :

WOW จัดทริปเดินทาง 1 วัน สร้างสุขส่งท้ายปี ใน Walk of Wisdom Route 1 ซึ่งมีนักเดินทางพร้อมเป็น ‘ผู้ให้’ ร่วมกับ ‘โครงการ 1+1 ไม่เท่ากับ 2’  มอบหนังสือ The Book of Truth แก่ผู้ที่กำลังประสบ ‘ทุกขภัย’ จากความรัก-ความจากพราก-ความตาย

1 เดือนผ่านไป…เรากลับมาชวนทุกคนเป็นผู้ให้อีกครั้ง

ในกิจกรรม Walk of Wisdom Route 2 ร่วมมอบหนังสือชุด The Book of truth บทสนทนาว่าด้วยความรัก ความจากพราก ความตาย โดยแม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต และ มนทิรา จูฑะพุทธิ ให้แก่ห้องสมุดโรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคม จังหวัดพังงา

หนังสือชุดนี้ประกอบด้วย 3 เล่ม

1. บทสนทนาว่าด้วยความรัก
2. บทสนทนาว่าด้วยความจากพราก
3. บทสนทนาว่าด้วยความตาย

หนังสือที่คุณมอบให้ จำนวนกี่ชุดก็ตาม โครงการสมทบเพิ่มเติมในจำนวนเท่ากัน

  • มอบหนังสือ 1 ชุด (ชุดหนึ่งประกอบด้วยหนังสือ 3 เล่ม–ความรัก ความจากพราก ความตาย) ราคาชุดละ 390 บาท รวมค่าจัดส่งลงทะเบียน 60 บาท รวมทั้งสิ้น 450 บาท
  • มอบหนังสือมากกว่า 1 ชุด (ชุดละ 450 บาท ค่าหนังสือ+ค่าจัดส่งลงทะเบียน)

*เงินบริจาคทั้งหมดผ่านบัญชี #มูลนิธิเสถียรธรรมสถาน สามารถนำไปลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

หนังสือที่คุณมอบให้ จำนวนกี่ชุดก็ตาม โครงการสมทบเพิ่มเติมในจำนวนเท่ากัน

  • มอบหนังสือ 1 ชุด (ชุดหนึ่งประกอบด้วยหนังสือ 3 เล่ม–ความรัก ความจากพราก ความตาย) ราคาชุดละ 390 บาท รวมค่าจัดส่งลงทะเบียน 60 บาท รวมทั้งสิ้น 450 บาท
  • มอบหนังสือมากกว่า 1 ชุด (ชุดละ 450 บาท ค่าหนังสือ+ค่าจัดส่งลงทะเบียน)

*เงินบริจาคทั้งหมดผ่านบัญชี #มูลนิธิเสถียรธรรมสถาน สามารถนำไปลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของบทพิสูจน์ที่ว่า 1 + 1 ไม่เท่ากับ 2 ด้วยการส่งมอบปัญญา
ให้ผู้รับและผู้ให้ อยู่อย่างมีความหมายและตายอย่างมีคุณค่า

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของบทพิสูจน์ที่ว่า
1 + 1 ไม่เท่ากับ 2 ด้วยการส่งมอบปัญญา

ให้ผู้รับและผู้ให้ อยู่อย่างมีความหมาย
และตายอย่างมีคุณค่า

Walk of Wisdom Route 2

กำหนดการ

13.30-14.00 น. กายเคลื่อนไหว ใจตั้งมั่น กับ Dance for Peace
ขยับร่างกายตามจังหวะหัวใจที่เป็น ‘สุข’ ในทุกการเคลื่อนไหว
14.00-14.10 น. แนะนำเว็บไซต์ walkofwisdom.co
แพลตฟอร์มที่นำเสนอเนื้อหาสร้างสรรค์เพื่อให้คนเกิดปัญญา
14.10-15.00 น. เสวนา ‘ความรักไม่ใช่ความลงตัวของเคมีกับฟิสิกส์’
โดย แม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต และ มนทิรา จฑะพุทธิ
15.00-15.30 น. ช่วงตอบคำถาม
มอบหนังสือ The Book of Truth : บทสนทนาว่าด้วยความรัก ความจากพราก ความตาย ใน ‘โครงการ 1+1 ไม่เท่ากับ 2’

วัน-เวลา

วันพุธที่ 29 มกราคม 2563  เวลา 13.30 น.- 15.30 น.

สถานที่

โรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคม จังหวัดพังงา

คุณสมบัติของผู้ให้

เพศ : ไม่จำกัด

อายุ : ไม่จำกัด

ขอแค่เป็นคนที่สุขใจกับการให้ : อยากแบ่งปันหนังสือดีๆ ให้ผู้อื่น ‘ใจตื่น’ และเข้าถึงความจริงของชีวิต

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทร. 0-2519-1119, 09-1831-2294

Walk of Wisdom Route 2

กำหนดการ

13.30-14.00 น. กายเคลื่อนไหว ใจตั้งมั่น กับ Dance for Peace
ขยับร่างกายตามจังหวะหัวใจที่เป็น ‘สุข’ ในทุกการเคลื่อนไหว
14.00-14.10 น. แนะนำเว็บไซต์ walkofwisdom.co
แพลตฟอร์มที่นำเสนอเนื้อหาสร้างสรรค์เพื่อให้คนเกิดปัญญา
14.10-15.00 น. เสวนา ‘ความรักไม่ใช่ความลงตัวของเคมีกับฟิสิกส์’
โดย แม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต และ มนทิรา จฑะพุทธิ
15.00-15.30 น. ช่วงตอบคำถาม
มอบหนังสือ The Book of Truth : บทสนทนาว่าด้วยความรัก ความจากพราก ความตาย ใน ‘โครงการ 1+1 ไม่เท่ากับ 2’

วัน-เวลา

วันพุธที่ 29 มกราคม 2563
เวลา 13.30 น.- 15.30 น.

สถานที่

โรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคม จังหวัดพังงา

คุณสมบัติของผู้ให้

เพศ : ไม่จำกัด

อายุ : ไม่จำกัด

ขอแค่เป็นคนที่สุขใจกับการให้ : อยากแบ่งปันหนังสือดีๆ ให้ผู้อื่น ‘ใจตื่น’ และเข้าถึงความจริงของชีวิต

สนใจร่วมโครงการ ร่วมมอบหนังสือได้ตั้งแต่วันนี้

สนใจร่วมโครงการ
ร่วมมอบหนังสือได้ตั้งแต่วันนี้