ได้แบ่งปัน

โครงการ 1+1 ไม่เท่ากับ 2

ให้หนังสือ เท่ากับ ให้ปัญญา

เป้าหมาย :

มอบหนังสือ The Book of Truth: บทสนทนาว่าด้วยความรัก ความจากพราก และความตาย” จำนวน 1,000 ชุด (1 ชุดมี 3 เล่ม เท่ากับ 3,000 เล่ม) ให้กับห้องสมุดทั่วประเทศ ดังนี้

 • ห้องสมุดพร้อมปัญญา ห้องสมุดในเรือนจำ ของกรมราชทัณฑ์ จำนวน 143 แห่งทั่วประเทศ
 • ห้องสมุดโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน จำนวน 168 แห่งทั่วประเทศ
 • ห้องสมุดในโรงพยาบาล อาทิ โรงพยาบาลศิริราช, โรงพยาบาลรามา, โรงพยาบาลกลาง, โรงพยาบาลสงฆ์ ฯลฯ จำนวน 100 แห่งทั่วประเทศ
 • มูลนิธิและองค์กรสาธารณประโยชน์ ที่ดำเนินการเกี่ยวกับการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน จำนวน 100 แห่งทั่วประเทศ
 • ห้องสมุดโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา เพื่อร่วมสืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในด้านการศึกษาตามศาสตร์พระราชา จำนวน 159 โรงเรียน

“หนังสือหนึ่งเล่มอาจเปลี่ยนชีวิตของใครบางคน”

โครงการ 1+1 ไม่เท่ากับ 2

ให้หนังสือ เท่ากับ ให้ปัญญา

เป้าหมาย :

มอบหนังสือ The Book of Truth: บทสนทนาว่าด้วยความรัก ความจากพราก และความตาย” จำนวน 1,000 ชุด (1 ชุดมี 3 เล่ม เท่ากับ 3,000 เล่ม) ให้กับห้องสมุดทั่วประเทศ ดังนี้

 • ห้องสมุดพร้อมปัญญา ห้องสมุดในเรือนจำ ของกรมราชทัณฑ์ จำนวน 143 แห่งทั่วประเทศ
 • ห้องสมุดโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน จำนวน 168 แห่งทั่วประเทศ
 • ห้องสมุดในโรงพยาบาล อาทิ โรงพยาบาลศิริราช, โรงพยาบาลรามา, โรงพยาบาลกลาง, โรงพยาบาลสงฆ์ ฯลฯ จำนวน 100 แห่งทั่วประเทศ
 • มูลนิธิและองค์กรสาธารณประโยชน์ ที่ดำเนินการเกี่ยวกับการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน จำนวน 100 แห่งทั่วประเทศ
 • ห้องสมุดโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา เพื่อร่วมสืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในด้านการศึกษาตามศาสตร์พระราชา จำนวน 159 โรงเรียน

จุดเด่นของหนังสือชุดนี้ :

The Book of truth เป็นหนังสือชุด ประกอบด้วย 3 เล่ม

 1. บทสนทนาว่าด้วยความรัก
 2. บทสนทนาว่าด้วยความจากพราก
 3. บทสนทนาว่าด้วยความตาย

เป็นการสนทนาระหว่าง แม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต และ มนทิรา จูฑะพุทธิ ในความเป็นจริงของชีวิต ชีวิต ที่มีการเกิด-แก่-เจ็บ-ตาย

ชีวิต ที่ถูกร้อยเรียงไว้ด้วยความรัก ความจากพราก และความตาย

ความรัก ความจากพราก และความตาย จึงเป็นเรื่องที่มนุษย์สุดจะเลี่ยง

เราจะใช้ชีวิตอยู่อย่างมีความหมายและตายอย่างมีคุณค่าได้อย่างไร

หนังสือเล่มสำคัญที่จะทำให้คนอ่านเกิดปัญญา และเรียนรู้ถึงคำว่า…สัจธรรม

ร่วมแบ่งปัน : 1+1 ไม่เท่ากับ 2

หนังสือที่คุณมอบให้ จำนวนกี่ชุดก็ตาม โครงการสมทบเพิ่มเติม ในจำนวนเท่ากัน

 • มอบหนังสือ 1 ชุด (ชุดหนึ่งประกอบด้วยหนังสือ 3 เล่ม–ความรัก ความจากพราก ความตาย) ราคาชุดละ 390 บาท รวมค่าจัดส่งลงทะเบียน 60 บาท รวมทั้งสิ้น 450 บาท
 • มอบหนังสือมากกว่า 1 ชุด (ชุดละ 450 บาท ค่าหนังสือ+ค่าจัดส่งลงทะเบียน)

ร่วมบริจาคหนังสือกับโครงการ
1+1 ไม่เท่ากับ 2

*เงินบริจาคสามารถนำไปลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทร. 0-2519-1119, 09-1831-2294

จุดเด่นของหนังสือชุดนี้ :

The Book of truth เป็นหนังสือชุด ประกอบด้วย 3 เล่ม

 1. บทสนทนาว่าด้วยความรัก
 2. บทสนทนาว่าด้วยความจากพราก
 3. บทสนทนาว่าด้วยความตาย

เป็นการสนทนาระหว่าง แม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต และ มนทิรา จูฑะพุทธิ ในความเป็นจริงของชีวิต ชีวิต ที่มีการเกิด-แก่-เจ็บ-ตาย

ชีวิต ที่ถูกร้อยเรียงไว้ด้วยความรัก ความจากพราก และความตาย

ความรัก ความจากพราก และความตาย จึงเป็นเรื่องที่มนุษย์สุดจะเลี่ยง

เราจะใช้ชีวิตอยู่อย่างมีความหมายและตายอย่างมีคุณค่าได้อย่างไร

หนังสือเล่มสำคัญที่จะทำให้คนอ่านเกิดปัญญา และเรียนรู้ถึงคำว่า…สัจธรรม

ร่วมแบ่งปัน : 1+1 ไม่เท่ากับ 2

หนังสือที่คุณมอบให้ จำนวนกี่ชุดก็ตาม โครงการสมทบเพิ่มเติม ในจำนวนเท่ากัน

 • มอบหนังสือ 1 ชุด (ชุดหนึ่งประกอบด้วยหนังสือ 3 เล่ม–ความรัก ความจากพราก ความตาย) ราคาชุดละ 390 บาท รวมค่าจัดส่งลงทะเบียน 60 บาท รวมทั้งสิ้น 450 บาท
 • มอบหนังสือมากกว่า 1 ชุด (ชุดละ 450 บาท ค่าหนังสือ+ค่าจัดส่งลงทะเบียน)

ร่วมบริจาคหนังสือกับโครงการ
1+1 ไม่เท่ากับ 2

*เงินบริจาคสามารถนำไปลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทร. 0-2519-1119, 09-1831-2294